WSPÓLNIE DLA ZDROWIA – NARODOWA DEBATA O ZDROWIU

Rate this post

Wybór znacznego zwiększenia inwestycji państwa w ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB stworzył wyraźną możliwość wprowadzenia dostosowań w opiece zdrowotnej.

Celem sporu „Razem dla zdrowia i dobrego samopoczucia” jest wypracowanie systemu, który z pewnością ustabilizuje potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi, a także ekonomicznymi państwa i udziałem środków socjalnych. Chodzi o to, aby pokazać, w jaki sposób zwiększające, ale wciąż ograniczone, wydatki na zdrowie powinny być wydawane najwłaściwiej – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić stan zdrowia Polaków, wydłużyć ich zdrowe życie, zminimalizować zachorowalność i zwiększyć skuteczność leczenia.

W rozmowie o tym, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia, punktem wyjścia będzie zarówno planowany wzrost inwestycji publicznych, jak i starzenie się społeczeństwa, trudności epidemiologiczne oraz rozwój innowacyjności. Rozmowa publiczna z pewnością dotyczyć będzie rozwiązań zgodnych z prawem, organizacji leczenia, zakresu obowiązków administracji publicznej – władz państwowych i miejskich, opracowania odpowiednich lokalizacji medycyny, a także miejsca profilaktyki i zdrowia publicznego w systemie finansowym.

Minister Łukasz Szumowski, czyli inicjator ogólnokrajowego sporu, ma nadzieję, że powstanie długofalowe przygotowanie do rozwoju służby zdrowia, oparte na porozumieniu wielu dziedzin i sił społecznych.