LUBLIN – KADRY W OCHRONIE ZDROWIA: WYZWANIA I ROZWÓJ

Rate this post

Panie i Panowie

Serdecznie witam na 4 spotkaniu w ramach dyskusji „Ze sobą dla Zdrowia i dobrego samopoczucia”. W dotychczasowej rozmowie uczestnicy konferencji podjęli próbę zdefiniowania zawodów, koncepcji działania oraz ram systemu ochrony zdrowia w Polsce. Dokładnie omówiono wykonywanie podstawowych zabiegów i niezwykle specjalistycznej opieki oraz techniki opieki nad tymi systemami na poziomie regionalnym, a także krajowym. Dyskusja dotyczyła dodatkowo sposobów finansowania opieki zdrowotnej.

We wszystkich dotychczasowych seminariach w Warszawie, Krynicy, a także w Łodzi poruszane były zagadnienia związane z kadrami w systemie ochrony zdrowia. Podczas najbliższego seminarium w Lublinie z pewnością będziemy mieli możliwość ich szczegółowego przeglądu. W trakcie wywodu zostaną zaprezentowane wyniki pracy zespołów zawodowych, które ustalają szczegółowe opcje dotyczące zasobów ludzkich w opiece zdrowotnej.

Zaprosiliśmy do dyskusji przedstawicieli Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, a także przedstawicieli firm branżowych, uczestników Społecznej Rady debaty „Ze sobą dla Wellness”. W rzeczywistości stworzyliśmy 3 zespoły zajmujące się problemami związanymi z edukacją przed- i podyplomową, zupełnie nową karierą w medycynie, a także dochodami. Do wzięcia udziału w dyskusji zapraszamy również organizatorów opieki zdrowotnej, specjalistów ds. monitoringu, nadzorców placówek i placówek opieki zdrowotnej, a także przedstawicieli wszystkich karier klinicznych, a także związki zawodowe.

O funkcji kadr w systemie ochrony zdrowia będziemy rozmawiać również na posiedzeniach Społecznej Rady Argumentu „Razem dla Zdrowia” oraz po konferencji, pamiętając o uwagach nadesłanych drogą mailową, jak również w formie wiadomości. Podobnie jak po poprzednich konferencjach, niemniej jednak etapy dyskusji są zakończone, z pewnością powstanie zapis, który z pewnością posłuży do przygotowania trwałego przygotowania do rozwoju systemu ochrony zdrowia. Z pewnością w połowie przyszłego roku zostanie on przekazany głosicielowi zdrowia i dobrego samopoczucia.

17 stycznia 2019 serdecznie zapraszam do Lublina, do pokoi gościnnych Uniwersytetu Medycznego.