Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Zdrowie podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie

Zgodnie z prognozami, w najbliższej dekadzie ludzie po 65. roku życia będą stanowić niemal jedną czwartą europejskiej populacji. Dlatego tak ważna jest kompleksowa i skoordynowana opieka medyczna wykorzystująca najnowsze technologie. To dzięki niej świadczenia zdrowotne mają być bardziej dostępne i wydajne oraz zapewniać spersonalizowaną opiekę z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacji.

Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6% PKB stworzyła wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian w służbie zdrowia, tak aby działała sprawniej i efektywniej. Optymalne wykorzystanie większych niż kiedykolwiek przedtem publicznych wydatków na ochronę zdrowia wymaga – zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego – publicznej dyskusji.

Z tego względu tematyka zdrowotna będzie zajmowała szczególne miejsce podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie (8-9 kwietnia). W ramach kolejnej odsłony ogólnonarodowej debaty  „Wspólnie dla Zdrowia” realizowanej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia będziemy starli się opracować najlepsze scenariusze do zmiany i poprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce. W ramach debaty zamierzamy ustalić priorytety i wytyczyć cele działania poprzez ogólnospołeczny dialog, wspólnie z różnorodnymi środowiskami: pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i innych zawodów medycznych, pracodawców i ekspertów.

Podczas sesji i paneli dyskusyjnych poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia tematyczne

  • Mechanizmy finansowania systemu ochrony zdrowia – krytyczne spojrzenie i propozycje na przyszłość

Co oznacza 6% PKB na zdrowie do 2024 roku? O jakich realnie pieniądzach mówimy? Czy 6% PKB gwarantuje realny wzrost efektywności ochrony zdrowia? Jak mierzyć efektywność inwestycji w zdrowie?

  • Efektywna redystrybucja środków na ochronę zdrowia pomiędzy województwami. Nowe modele finansowania ochrony zdrowia na poziomie JST

Czy algorytm podziału środków gwarantuje efektywne, zrównoważone zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych na terenie całego kraju? W jaki sposób dzielić środki budżetowe na zdrowie pomiędzy województwa?

  • Ile państwa, ile samorządu w zarządzaniu ochrona zdrowia?

Jak daleko nam do samorządowej ochrony zdrowia? Czy to optymalny kierunek dla polskiego systemu? Ile centralizacji, ile decentralizacji w systemie zarządzania ochroną zdrowia? Model regionalizacji ochrony zdrowia – czy jesteśmy gotowi na rewolucję, czy pragmatyczny postęp?

  • Centralistyczny czy samorządowy model ochrony zdrowia – debata oksfordzka

W Kongresie udział potwierdzili przedstawiciele instytucji i organizacji reprezentujących szerokorozumiany sektor ochrony zdrowia, w tym  m.in. Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia, Maciej Miłkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, Roman Topór Mądry Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Andrzej Matyja Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Zofia Małas Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,  Maciej Krawczyk, Prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Marcin Piskorski, a także dyrektorzy oddziałów terenowych NFZ oraz eksperci ochrony zdrowia.

V Europejski Kongres Samorządów w Krakowie, który odbędzie się w dniach 8-9 kwietnia 2019 roku w Krakowie stanowi platformę wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Link do rejestracji na Kongres: www.eks-krakow.pl

 

Kwiecień 08 2019

SZCZEGÓŁY

Date: 8 kwietnia 2019
Wydarzenie Categories: