Ładowanie Wydarzenia

Profilaktyka i Zdrowie Publiczne. Świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta

Szanowni Państwo

Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich do udziału w piątej konferencji w ramach debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. Tym razem odbędzie się ona w Gdańsku.

Podczas konferencji zajmiemy się następującymi zagadnieniami:

  1. skutecznością leczenia i bezpieczeństwem pacjentów (zarówno w aspekcie rejestrów jakościowych, akredytacji, jak i systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych).
  2. problemami zdrowia publicznego – w tym szczególnie poważnymi oczekiwaniami i wyzwaniami, jakie przed nim stoją.
  3. bezpieczeństwem z punktu widzenia pacjentów oraz prawami i obowiązkami pacjentów – w oparciu o nowe rekomendacje i wytyczne.

Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej skomplikowanych sfer gospodarki (istnieje ponad 100 tys. technologii medycznych). We współczesnej cywilizacji tempo zachorowań jest szybsze niż możliwości leczenia, dlatego popyt na świadczenia medyczne zdecydowanie przewyższa możliwości ich sfinansowania, a częściowo nawet zaspokojenia.

W świetle tego szczególnego znaczenia nabierają kwestie zdrowia publicznego, świadomości pacjentów oraz ich aktywnego udziału w systemie ochrony zdrowia. Konieczna jest zmiana paradygmatu i połączenie medycyny naprawczej z działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi oraz dotyczącymi prewencji chorób. Trzeba pamiętać o koncepcji wypracowanej przez Marca Lalonde’a, b. ministra zdrowia i opieki społecznej rządu kanadyjskiego, w myśl której zdrowie zależy od wielu czynników, czyli tzw. obszarów zdrowia.

Spośród nich największy wpływ na zdrowie społeczeństwa ma styl życia (ponad 50%), 20% zależy od wpływu środowiska, 15% – od czynników genetycznych, a tylko 10% – od systemu opieki zdrowotnej.

Sprawna i kompleksowa realizacja polityki z zakresu zdrowia publicznego stanowi jedno z największym wyzwań polityki społecznej polskiego państwa. Jest też warunkiem dalszej poprawy zdrowia społeczeństwa oraz zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Do dyskusji zaprosiliśmy między innymi przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, organizacji pacjentów. Czekają nas też trzy niezwykle ciekawe wykłady: dr. Jensa  Winther Jensena z Danish Clinical Registries, dr. Piotra Bandosza, który przez wiele lat blisko współpracował z NICE (National Institute for Health and Care Excellence) w Wielkiej Brytanii) oraz Rzecznika Praw Pacjenta  Bartłomieja Chmielowca.

Do udziału w dyskusji zapraszamy nie tylko lekarzy i organizatorów ochrony zdrowia czy specjalistów od zarządzania, ale także przedstawicieli organizacji pacjentów i specjalistów zdrowia publicznego.

Serdecznie zapraszam 28 lutego 2019 r. do Gdańska, w gościnne progi swej Alma Mater – Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

Prof. Piotr Czauderna

Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”

 

Program konferencji 

10.00-10.05 Przywitanie gości – Prof. Paweł Górski (przewodniczący Rady Społecznej)

10.05-10.15 Inauguracja – prof. Łukasz Szumowski  (Minister Zdrowia), prof. Marcin Gruchała (Rektor GUMED)

10.15-10.30 Podsumowanie Konferencji w Lublinie – prof. Tomasz Hryniewiecki

10.30-11.00 Dr Jens Winther Jensen, Danish Clinical Registries, RKKP, Aarhus, Dania

11.00-12.00 Sesja I: SKUTECZNOŚĆ LECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Moderatorzy: prof. Rafał Niżankowski, Halina Kutaj-Wąsikowska, Barbar Kutryba

  1. Skuteczność leczenia              
  2. Poprawa bezpieczeństwa pacjenta
  3. Edukacja z zakresu bezpieczeństwa pacjenta

12.20-13.00 Warsztaty w trzech grupach tematycznych:

  1. Jak poprawiać skuteczność leczenia?
  2. Jak zwiększać bezpieczeństwo pacjenta?
  3. Czy i kogo edukować w zakresie bezpieczeństwa pacjenta?

13.00-13.45 Lunch

13.45-15.30 Sesja II: ZDROWIE PUBLICZNE – WYZWANIA I ROZWIĄZANIA

Moderatorzy: dr Grzegorz Juszczyk i prof. Tomasz Zdrojewski

Dyskusja o wizji systemowej działań ukierunkowanych na kluczowe zagrożenia zdrowia publicznego

15.30-15.45 Przerwa

15.45-17.15 Sesja III: PRAWA I OBOWIĄZKI/ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PACJENTA – nowe rekomendacje i wytyczne

Moderatorzy: Beata Ambroziewicz, Urszula Jaworska

Wykład wprowadzający – „Prawa i obowiązki pacjentów” – Bartłomiej Chmielowiec (Rzecznik Praw Pacjenta)

17.15-17.30 Podsumowanie konferencji

Luty 28 2019

SZCZEGÓŁY

Date: Luty 28
Wydarzenie Categories:

MIEJSCE

Gdańsk

Polska

Organizator

Website: Visit Organizer Website