Ładowanie Wydarzenia
  • To event minęło.

Forum Ekonomiczne w Krynicy – “Wspólnie dla Zdrowia”

 

Decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB stworzyła wyjątkową szansę na wprowadzenie zmian w ochronie zdrowia.

Celem debaty „Wspólnie dla Zdrowia” jest wypracowanie systemu, który zrównoważy potrzeby społeczne z możliwościami finansowymi i gospodarczymi państwa oraz zaangażowaniem kapitału społecznego. Chodzi o wskazanie, w jaki sposób rosnące, ale wciąż ograniczone nakłady na zdrowie, wydawać najbardziej efektywnie – jak dodatkowe pieniądze mogą poprawić sytuację zdrowotną Polaków, wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zachorowalność i poprawić skuteczność leczenia. 

W dyskusji o tym, jak powinien wyglądać system ochrony zdrowia, punktem wyjścia będzie zarówno zaplanowany wzrost wydatków publicznych, jak też starzenie się społeczeństwa, wyzwania epidemiologiczne oraz rozwój technologii. Publiczna dyskusja obejmie rozwiązania prawne, organizację opieki medycznej, zakres odpowiedzialności administracji publicznej – państwowej i samorządów, ustalenie priorytetowych dziedzin medycyny, a także miejsce profilaktyki i zdrowia publicznego w systemie gospodarczym.

Minister Łukasz Szumowski, który jest inicjatorem ogólnopolskiej debaty, ma nadzieję, że powstanie wieloletni plan rozwoju systemu ochrony zdrowia, oparty na porozumieniu różnorodnych środowisk i sił społecznych.

Wrzesień 03 2019

SZCZEGÓŁY

Start: 3 września 2019
End: 5 września 2019
Wydarzenie Categories: