Zdrowie tematem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Druga debata z cyklu „Wspólnie dla Zdrowia”

Zdrowie obywateli jest elementem kluczowym dla bezpieczeństwa państwa. Nasz rząd traktuje zdrowie jako inwestycję, a nie koszt. Mamy unikatową sytuację, że nakłady na ochronę zdrowia będą co roku rosnąć aż do zwiększenia nakładów do 6 proc. PKB w rekordowym czasie. Musimy porozmawiać o tym, jak rozdzielać środki, jak zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność finansową systemu. Trzeba […]

To pacjent jest najważniejszy

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, który jest inicjatorem debaty “Wspólnie dla zdrowia” podziękował dziś wszystkim uczestnikom za przybycie na pierwszą, społeczną debatę i podkreślił, że głównym uczestnikiem i współtwórcą systemu ochrony zdrowia powinien być pacjent. “Podczas tej debaty chciałbym zapytać uczestników, w jaki sposób wydać te pieniądze, żeby pacjent  odniósł największą korzyść ze zwiększonych nakładów – […]