Zdrowie tematem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Druga debata z cyklu „Wspólnie dla Zdrowia”

Zdrowie obywateli jest elementem kluczowym dla bezpieczeństwa państwa. Nasz rząd traktuje zdrowie jako inwestycję, a nie koszt. Mamy unikatową sytuację, że nakłady na ochronę zdrowia będą co roku rosnąć aż do zwiększenia nakładów do 6 proc. PKB w rekordowym czasie. Musimy porozmawiać o tym, jak rozdzielać środki, jak zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność finansową systemu. Trzeba […]

Prawo pacjenta do lepszego standardu leczenia

Przepis art. 68 ust.1 Konstytucji RP stanowi, że każdy obywatel ma prawo do ochrony zdrowia a art. 6 ustawy o prawach pacjenta, że „pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymogom aktualnej wiedzy medycznej”. Konstytucja ani żadna obowiązująca obecnie ustawa nie uzależnia dostępu do świadczeń zdrowotnych wyłącznie od publicznej składki zdrowotnej. Zatem możliwe jest wykorzystywanie […]

Beata Ambroziewicz: Opieka oparta na wartościach zdrowotnych

Budowanie czy reformowanie systemu ochrony zdrowia w oparciu o efekty zdrowotne i zadowolenie pacjentów nie stoi w sprzeczności z efektywnością gospodarowania wydatkami publicznymi. Rozwinięte kraje skandynawskie czy Europy zachodniej (np. Francja, Belgia) dają przykład, że koszty opieki można traktować jako inwestycję w zdrowie obywateli, którzy tworzą kapitał ludzki, bez którego rozwój gospodarczy i społeczny nie […]

W systemie poz konieczne są zmiany

Podczas Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy-Zdroju odbędzie się druga konferencja w ramach narodowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”. W trakcie jednego z paneli, eksperci poruszą temat dystrybucji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem roli podstawowej opieki zdrowotnej. O sytuacji lekarzy rodzinnych rozmawiamy z dr. Michałem Sutkowskim – rzecznikiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.   […]

To pacjent jest najważniejszy

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, który jest inicjatorem debaty “Wspólnie dla zdrowia” podziękował dziś wszystkim uczestnikom za przybycie na pierwszą, społeczną debatę i podkreślił, że głównym uczestnikiem i współtwórcą systemu ochrony zdrowia powinien być pacjent. “Podczas tej debaty chciałbym zapytać uczestników, w jaki sposób wydać te pieniądze, żeby pacjent  odniósł największą korzyść ze zwiększonych nakładów – […]