Zdrowie jest sprawą osobistą

Podejście do zdrowia jako do własnego dobra, które powinniśmy pielęgnować, jest niezwykle istotne. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że działając w celu poprawy ochrony zdrowia całej populacji, nie działamy tylko w systemie ochrony zdrowia. Mówi się, że kod pocztowy jest równie ważny, co kod genetyczny. W Polsce mieszkańcy małych i średnich miast żyją krócej. […]

Farmaceuci i diagności – zawody niedoceniane

“Farmaceuci i diagności laboratoryjni to zawody, które na rynku medycznym są niedoceniane. Pierwsi są postrzegani głównie pod kątem sprzedaży leków, o drugich zwykle mówi się mało, zapominając o roli badań laboratoryjnych w diagnostyce i leczeniu” – podkreślają specjaliści dyskutujący na lubelskiej konferencji “Wspólnie dla Zdrowia”. “Farmaceuci mogą wykonywać o wiele więcej zadań niż obecnie i […]

Lekarz powinien być kształcony krócej, z większym naciskiem na praktykę

Sugestie zespołu zajmującego się kształceniem przed- i podyplomowym dotyczą m.in. bardziej praktycznego kształcenia lekarzy, zlikwidowania egzaminu LEK i wprowadzenia obowiązkowych kursów dla lekarzy, którzy swoją wiedzę opierają tylko na wiedzy wyniesionej ze studiów. „Chcemy podkreślić, że pieniędzy, które wyłożymy na kształcenie personelu medycznego, nie powinniśmy traktować jako wydatek, tylko jako pożyczkę, ponieważ one zaprocentują w […]

Wspólnie dla Zdrowia: Kierunki rozwoju zawodów medycznych

Jeden z tematów dyskusji dotyczył nowych zawodów medycznych i zmian w dotychczas już funkcjonujących. Przedstawione postulaty mówiły o kształceniu, rozszerzeniu kompetencji i zapotrzebowaniu na określone umiejętności. Definicję zawodu medycznego przytoczyła mecenas Dorota Karkowska, która przypomniała, że termin ten został użyty bezpośrednio wobec lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, farmaceuty fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego oraz ratownika […]

Transmisja online – Profilaktyka i Zdrowie Publiczne. Świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta

Podczas konferencji, która odbyła się w Gdańsku, specjaliści zajęli się zagadnieniami związanymi wyzwaniami stojącymi przed zdrowiem publicznym, a także kwestią skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu pacjentów. skutecznością leczenia i bezpieczeństwem pacjentów (zarówno w aspekcie rejestrów jakościowych, akredytacji, jak i systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych). Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej skomplikowanych sfer gospodarki (istnieje ponad 100 […]

Potrzebne są kadry pielęgniarskie I stopnia

“Musimy postawić na rozwój kadry pierwszego stopnia oraz zastanowić się, ile potrzebujemy pielęgniarek po studiach” – mówiła Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podczas dzisiejszej konferencji w ramach debaty “Wspólnie dla Zdrowia”. Prezes NRPiP przedstawiła dane, z których wynika, że w Polsce mamy 233 tysiące pracujących pieęgniarek i 38 tysięcy pracujących położnych. Jednak […]

Puls Medycyny: Owocem debaty „Wspólnie dla zdrowia” mają być wieloletnie założenia i propozycje dla MZ

Kolejna debata „Wspólnie dla zdrowia” odbędzie się 17 lutego w Lublinie. O tematyce, której będzie dotyczyła opowiedział dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK. Zależy nam, by skupić się na opracowaniu wieloletnich założeń i propozycji dla Ministerstwa Zdrowia, które byłyby jak najszerzej akceptowane przez różne środowiska. Dawałoby to nadzieję, że nie podzielą losu koncepcji z poprzednich lat, których wdrażanie […]

Broszura konferencyjna

Szanowni państwo,  zapraszamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, która była dostępna dla wszystkich uczestników III konferencji Ogólnopolskiej Debaty “Wspólnie dla Zdrowia” – “Własność, odpowiedzialność, zarządzanie” w Łodzi dnia 29 listopada 2018 roku.