Transmisja online – Profilaktyka i Zdrowie Publiczne. Świadomość, odpowiedzialność i bezpieczeństwo pacjenta


Podczas konferencji, która odbyła się w Gdańsku, specjaliści zajęli się zagadnieniami związanymi wyzwaniami stojącymi przed zdrowiem publicznym, a także kwestią skuteczności i bezpieczeństwa w leczeniu pacjentów. skutecznością leczenia i bezpieczeństwem pacjentów (zarówno w aspekcie rejestrów jakościowych, akredytacji, jak i systemu monitorowania zdarzeń niepożądanych).

Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej skomplikowanych sfer gospodarki (istnieje ponad 100 tys. technologii medycznych). We współczesnej cywilizacji tempo zachorowań jest szybsze niż możliwości leczenia, dlatego popyt na świadczenia medyczne zdecydowanie przewyższa możliwości ich sfinansowania, a częściowo nawet zaspokojenia. 

W świetle tego szczególnego znaczenia nabierają kwestie zdrowia publicznego, świadomości pacjentów oraz ich aktywnego udziału w systemie ochrony zdrowia. Konieczna jest zmiana paradygmatu i połączenie medycyny naprawczej z działaniami edukacyjnymi, profilaktycznymi oraz dotyczącymi prewencji chorób. Trzeba pamiętać o koncepcji wypracowanej przez Marca Lalonde’a, byłego ministra zdrowia i opieki społecznej rządu kanadyjskiego, w myśl której zdrowie zależy od wielu czynników, czyli tzw. obszarów zdrowia. Spośród nich największy wpływ na zdrowie społeczeństwa ma styl życia (ponad 50 proc.), 20 proc. zależy od wpływu środowiska, 15 proc. – od czynników genetycznych, a tylko 10 proc. – od systemu opieki zdrowotnej.

Sprawna i kompleksowa realizacja polityki z zakresu zdrowia publicznego stanowi jedno z największym wyzwań polityki społecznej polskiego państwa. Jest też warunkiem dalszej poprawy zdrowia społeczeństwa oraz zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Do dyskusji zaproszono między innymi przedstawicieli Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, organizacji pacjentów. Czekają nas też trzy niezwykle ciekawe wykłady: dr Jensa  Winther Jensena z Danish Clinical Registries oraz dr Piotra Bandosza, który przez wiele lat blisko współpracował z NICE (National Institute for Health and Care Excellence) w Wielkiej Brytanii oraz Rzecznika Praw Pacjenta  Bartłomieja Chmielowca.

Ocena wyników to najważniejszy cel, jaki przyświeca Krajowemu Rejestrowi Operacji Kardiochirurgicznych – powiedział prof. Marek Jasiński z @umed_wroc#WspólnieDlaZdrowia#KROK@Rzecznik_GUMedpic.twitter.com/rHIZje6NSd
— Ministerstwo Zdrowia (@MinZdrowia) 28 lutego 2019

Dr hab. Agnieszka Zimmermann z #GUMed podkreśla, że dla bezpieczeństwa pacjenta konieczne jest budowanie zaufania między nim a personelem medycznym. #WspólnieDlaZdrowia @Rzecznik_GUMed pic.twitter.com/BtHG6fDgMp— Ministerstwo Zdrowia (@MinZdrowia) 28 lutego 2019

Przewodnicząca Zespołu ds. Praw Pacjenta MZ @UlkaJaworska otworzyła sesję dotyczącą praw i obowiązków pacjenta. #WspólnieDlaZdrowia @Rzecznik_GUMed pic.twitter.com/Z0Qmw0iVLP— Ministerstwo Zdrowia (@MinZdrowia) 28 lutego 2019