Puls Medycyny: Owocem debaty „Wspólnie dla zdrowia” mają być wieloletnie założenia i propozycje dla MZ

Kolejna debata „Wspólnie dla zdrowia” odbędzie się 17 lutego w Lublinie. O tematyce, której będzie dotyczyła opowiedział dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK.

Zależy nam, by skupić się na opracowaniu wieloletnich założeń i propozycji dla Ministerstwa Zdrowia, które byłyby jak najszerzej akceptowane przez różne środowiska. Dawałoby to nadzieję, że nie podzielą losu koncepcji z poprzednich lat, których wdrażanie kończyło się wraz ze zmianą na ministerialnym stanowisku – zapowiedział dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki.

Podczas kolejnej debaty „Wspólnie dla zdrowia” chcielibyśmy omówić różne zagadnienia, przede wszystkim zasady kształcenia przeddyplomowego, podyplomowego, kwestie dotyczące nowych zawodów medycznych oraz rozszerzenia zakresu obowiązków tych już funkcjonujących. Najbardziej gorącym i delikatnym tematem, który chcielibyśmy poruszyć będzie oczywiście poziom wynagrodzeń w systemie ochrony zdrowia. 

Zależy nam również na tym, by podczas dyskusji oderwać się od codziennych problemów poszczególnych obszarów służby zdrowia i skupić na opracowaniu wieloletnich założeń i propozycji dla Ministerstwa Zdrowia, które byłyby jak najszerzej akceptowane przez różne środowiska. Dawałoby to nadzieję, że nie podzielą losu koncepcji z poprzednich lat, których wdrażanie kończyło się wraz ze zmianą na ministerialnym stanowisku bez dokonania właściwej oceny skuteczności proponowanych w nich rozwiązań. Minister nie uczestniczy w tej dyskusji, oczekuje na wnioski Rady Społecznej z poszczególnych debat „Wspólnie dla Zdrowia”, które mają być zaprezentowane w czerwcu po zakończeniu cyklu konferencji.

Co mogłoby rozwiązać narastający kryzys kadrowy, który dotyczy nie tylko lekarzy, ale w ogromnej mierze również pielęgniarek?

Jeśli chodzi o braki kadrowe w środowisku pielęgniarskim, to jest temat, na który składa się wiele wątków. Jednym z nich są nowe normy zatrudnienia. Dyrektorzy wielu szpitali muszą dopasować liczbę łóżek do liczby zatrudnianego personelu pielęgniarskiego i okazuje się, że wiele łóżek można bez żadnej szkody dla pacjentów zlikwidować, ponieważ w ciągu roku w większości nie były wykorzystane. Widać więc, że nowe normy zatrudnienia dały dyrektorom możliwość efektywniejszego zarządzania i lepszego wykorzystania posiadanych przez nich zasobów kadrowych.

Warto w tym kontekście wspomnieć również o większej ilości hospitalizacji jednodniowych i szerszym wykorzystaniu ambulatoryjnej diagnostyki, co wdrażamy w Instytucie Kardiologii. Zmniejszyliśmy dzięki temu ilość łóżek, a co za tym idzie również zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską. Powinniśmy przekonywać pacjentów, że hospitalizacja to absolutna konieczność dla najciężej chorych. Hospitalizowanie chorych, którzy mogliby być z powodzeniem i taniej leczeni ambulatoryjnie nie jest korzystne ani dla pacjentów, ani dla systemu.

Jakie powstaną nowe zawody medyczne?

Przykładem takiego nowego zawodu jest asystent medyczny, który będzie mógł wspierać lekarza w wykonywaniu części obowiązków. Zależy nam, by czas lekarzy był wykorzystany jak najbardziej optymalnie, z uwagi na wysokie i stale zwiększające się koszty ich pracy.

Konieczne dla znalezienia rozwiązania kryzysu kadrowego będą też zmiany w systemie kształcenia lekarzy. 

Myślę, że dotarliśmy do momentu, w którym pojawiło się w systemie miejsce dla absolwentów zdrowia publicznego, dotychczas nie byli oni odpowiednio wykorzystani, a kształcimy ich przecież od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat. Zanim poszukamy nowych zasobów kadrowych, zagospodarujmy te, które już mamy. Oczywiście pytanie o sens i potrzebę tworzenia nowych specjalizacji i wydziałów pozostaje otwarte. 

Kluczową kwestią pozostaje wysokość wynagrodzeń. Jakich można się spodziewać propozycji w tym  obszarze? Przedstawiciele jakich środowisk zostaną zaproszeni do dyskusji na ten temat?

Postanowiliśmy zaprosić członków trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia przy Ministrze Zdrowia. To przedstawiciele pracodawców, pracowników i oczywiście ministerstw. Będą mogli przedstawić swoje propozycje i zestawić oczekiwania różnych grup zawodowych, często stojących ze sobą w sprzeczności. Spotkanie w ramach „Wspólnie dla zdrowia” to świetna okazja do przedyskutowania tych rozbieżności. Chciałem jednak zwrócić uwagę, że wiele się w ostatnim czasie zmieniło na lepsze, lekarze i pielęgniarki uzyskali podwyżki. Oczywiście, wynagrodzenia pozostałych grup zawodowych również powinny być wyższe, ale trzeba tę zmianę na lepsze podkreślić. Poprzednie podwyżki na taką skalę miały miejsce za czasów ministra Zbigniewa Religi.