W Łodzi o własności, zarządzaniu i odpowiedzialności w ochronie zdrowia

“Od początku trwania debaty, czyli konferencji w Warszawie, podkreślamy, że głównym uczestnikiem i współtwórcą systemu ochrony zdrowia powinien być pacjent i wokół tej tezy chcemy budować nowe rekomendacje i rozwiązania” – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. 


Kolejna debata odbyła się w Krynicy na Forum Ekonomicznym – tematem przewodnim było finansowanie ochrony zdrowia i określenie jej miejsca w gospodarce. Na sesję rządową z udziałem przedstawicieli ministerstw czekaliśmy od lat. Wszyscy uczestnicy z premierem Mateuszem Morawieckim przyznali, że ochrona zdrowia jest zdaniem nie tylko dla ministra zdrowia, ale dla całego rządu. 

„Dzisiejsza debata jest dla mnie wyjątkowo ważna, zwłaszcza z perspektywy przygotowywania założeń długoterminowych zmian, ale przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań Polaków. To nie jest tylko kwestia wysokości nakładów, choć jest to niewątpliwie bardzo ważne” – dodał profesor. 

Kolejnym zagadnieniem, które poruszą dzisiaj paneliści, jest koordynacja. „Ministerstwo Zdrowia wprowadza modele opieki koordynowanej, jak chociażby KONS, KOS czy POZ PLUS, jednak musimy zastanowić się, jak implementować ten system w całym kraju, jak skoordynować diagnostykę i leczenie pacjentów. Musimy myśleć o tych działaniach także biorąc pod uwagę także geografię i specyfikę regionów” – podkreślił szef resortu zdrowia.