Zmiany demograficzne wyzwaniem dla systemu ochrony zdrowia

“Współczesne systemy ochrony zdrowia stoją przed wieloma poważnymi wyzwaniami, zwłaszcza takimi jak gwałtowny proces starzenia się społeczeństw, postępująca plaga otyłości i wzrost zapadalności na choroby cywilizacyjne.”

Z badania „PolSenior” realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że zarówno od strony społecznej, jak i medycznej, wciąż nie jesteśmy dostatecznie przygotowani na nadchodzące zmiany demograficzne. Eksperci wskazują, że w przeciągu kilkudziesięciu lat zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę nad osobami starszymi, chorymi z ograniczoną sprawnością wzrośnie do tego stopnia, iż świadczenia te staną się dominującym typem udzielanych świadczeń zdrowotnych i społecznych. W związku z tym, należy zastanowić się nad sposobem finansowania świadczeń medycznych. Konieczne jest szukanie nowych źródeł oraz inwestycję w nowoczesne rozwiązania.

Doświadczenia krajów zamożniejszych niż Polska pokazują, że tylko przy pomocy nowych technologii możliwe będzie zaspokojenie stale rosnących potrzeb, jakie będą generować starzejące się społeczeństwo – do już istniejących problemów zdrowotnych dojdą z pewnością nowe. Niezbędne staje się więc podjęcie szybkich i kompleksowych działań na rzecz zdrowia publicznego, których celem powinna być poprawa jakości życia i zdrowia Polaków.

Prof. Przemysław Jałowiecki, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach