Zdrowie tematem Forum Ekonomicznego w Krynicy. Druga debata z cyklu „Wspólnie dla Zdrowia”

Zdrowie obywateli jest elementem kluczowym dla bezpieczeństwa państwa. Nasz rząd traktuje zdrowie jako inwestycję, a nie koszt. Mamy unikatową sytuację, że nakłady na ochronę zdrowia będą co roku rosnąć aż do zwiększenia nakładów do 6 proc. PKB w rekordowym czasie. Musimy porozmawiać o tym, jak rozdzielać środki, jak zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność finansową systemu.

Trzeba odejść od obecnego modelu finansowania usług medycznych. Wciąż mamy wycenę procedur, czyli płatność za pewną usługę. To nie pozwala na ocenę, na ile ta usługa była skuteczna, bezpieczna, potrzebna pacjentowi i co dalej z tym pacjentem. Najważniejsza jest jakość świadczeń i usług, jakość ochrony zdrowia, a nie tylko fakt zrealizowania pewnego świadczenia. Kluczową kwestią będzie znalezienie metod mierzenia efektów leczenia, czego nie da się zrobić bez oceny jakości.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski